..

// ახალი ვაკანსიები ფერმაში
#
ფერმა აცხადებს ვაკანსიას: მეფრინველის პოზიციაზე
  • ღია ვაკანსია
#
ფერმა აცხადებს ვაკანსიას: ზოოტექნიკოსის პოზიციაზე
  • ღია ვაკანსია
#
ფერმა აცხადებს ვაკანსიას: ვეტ.ექიმის პოზიციაზე:
  • ღია ვაკანსია

მისაწვდომობა 24/7, შეხვედრის დაგეგმვა