აჭარული ინდაური


// ევროპული ხარისხი //

მიღეეთ საუკეთესო ხარისხი ჩვენგან!

მძიმე კროსის ინდაურის სამეურნეო მოშენების პირველი პროექტი საქართველოში.

პროდუქციის საწარმოოდ ხდება მძიმე კროსის ინდაურის მოშენება. ჰიბრიდ კონვერტორი. ხორცპროდუქტების წარმოებისთვის იზრდება მძიმე ჯვრის Hybrid Converter (Hybrid Converter) და BUT 6 (BIG 6) ინდაურები. მიმწოდებელი არის წამყვანი ევროპული სანაშენე კომპანიები კვერცხებისა და ერთდღიანი ფრინველების გამოჩეკვისთვის. , უფრო დეტალურად. .
ეკოლოგიურობა

ჩვენი ინდაურები გამოგვყავს საქართველოს ეკოლოგიურად სუფთა რეგიონში მკაცრი ვეტერინარული კონტროლის ქვეშ. ფრინველისადმი სათუთი მოპყრობა და ხელსაყრელი ბუნებრივი პირობები განსაზღვრავს ჩვენი პროდუქტის განსაკუთრებულ ხარისხს. პირველივე დღიდან ჩვენი ინდაურები იღებენ ნატურალურ საკვებს, რომელიც შეიცავს მინირალების, ვიტამინების და მიკროელემენტების ოპტიმალურ რაოდენობას. საკვების მომწოდებლებმა გაიარეს შერჩევისას მკაცრი კონტროლი და საკვების თითოეული პარტია გადის შემოწმებას. კომპანია ყოველწლიურად გადის ეკოლოგიურ სერტიფიცირებას, მუდმივად ზრდის მისი პროდუქტების ეკოლოგიური უსაფრთხოების დონეს. სწორედ ამიტომ შეგვიძლია პასუხისმგებლობით ჩვენი პროდუქციის უსაფრთხოების გარანტია და მათი ჯანმრთელობისთვის სასარგებლო თვისებები.

საკვები

ვიყენებთ მხოლოდ ბუნებრივ საკვებს, რომელიც დაფუძნებულია მარცვლეულის სპეციალურად შერჩეულ ნარევზე და არ შეიცავს ზრდის სტიმულატორებს და გენეტიკურად მოდიფიცირებულ ორგანიზმებს, რადგან მხოლოდ ასეთი საკვები აძლევს ჩვენს მომხმარებელს საშუალებას შეაფასონ ინდაურის ხორცის ნამდვილი გემო. ხარისხის საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობა.

ჩვენი პროდუქცია აკმაყოფილებს ხარისხის ყველა სტანდარტს - როგორც ქართულ, ასევე საერთაშორისო. ეს დასტურდება შესაბამისობის სერთიფიკატებით ISO 22000 სტანდარტის (HACCP) შესაბამისად, სურსათის უვნებლობის მართვის სისტემა ISO 9001. დაცულია წარმოების ბიოლოგიური უსაფრთხოების ყველა თანამედროვე სტანდარტი. საკუთარი მეურნეობები აღჭურვილია ყველანაირი პირობით.

ჩვენს განკარგულებაშია ფრინველის თანამედროვე სახლები, რაც უზრუნველყოფს ინდაურის შესანახად შესანიშნავ პირობებს.

ლოჯისტიკა

მეფრინველეობის კომპლექსის ტერიტორიული მდებარეობისა და სატრანსპორტო ლოგისტიკის გამო, ჩვენი ახალი პროდუქცია ყოველდღიურად ჩნდება მაღაზიის თაროებზე.

// მიმდინარე ...

// ჩვენი პარტნიორები

partners


მისაწვდომობა 24/7, შეხვედრის დაგეგმვა